Hội chợ Đặc sản Vùng miền – Bình Định 2019

Hội chợ Đặc sản Vùng miền – Bình Định 2019
Thời gian: diễn ra từ ngày 14/6/2019 đến ngày 19/06/2019
Địa điểm: tại Quảng trường Trung tâm Thương mại đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Hội chợ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế các tỉnh trong khu vực Miền Trung – Tây Nguyên nói chung và thực hiện hiệu quả chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị. Đồng thời thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại năm 2019, Sở Công Thương Bình Định chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại tổ chức Hội chợ “ Đặc sản Vùng miền – Bình Định 2019”
Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và phát triển hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa các đơn vị tham gia, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển theo hướng bền vững. Ban tổ chức Hội chợ sẽ hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng (tối đa không quá 02 gian hàng)
Đây là dịp để cho các địa phương, doanh nghiệp, HTX, cơ sở làng nghề trong và ngoài tỉnh gặp gỡ giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và phát triển hợp tác đầu tư, kimh doanh giữa các đơn vị tham gia.
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” - không phải là để bảo vệ người sản xuất, cũng không phải chủ trương bảo hộ hàng hóa trong nước mà chính là vận động toàn xã hội hướng đến tinh thần yêu nước và khích lệ tinh thần vươn lên, cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp Việt Nam.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh về Hội chợ Đặc sản Vùng miền – Bình Định 2019

Tin tức liên quan

ĐỐI TÁC